Nieuws

“Het Schöck Thermoanker is een revolutionaire oplossing”

Verankeringen die de buitenschil van de gevel dragen kunnen, afhankelijk van het gekozen materiaal om aan de gestelde eisen te voldoen, leiden tot een aanzienlijke toename van de isolatiedikte. Schöck heeft een oplossing voor dit probleem met het Schöck Thermoanker.

De invloed die dit anker heeft op de terugval van de isolatiewaarde is nagenoeg nihil. Directeur Arjan Westra van Schöck: “Het Schöck Thermoanker kan daarom worden gezien als een revolutionaire oplossing voor hedendaagse gevelconstructies.”

 


Schöck thermoanker - sandwichwand verankering uit glasvezelcomposiet.

 

Toegepast in buitenschil van de gevel

Schöck is een internationaal opererende onderneming die wapenings- en verankeringsoplossingen ontwikkelt, produceert en levert voor de appartementen- en utiliteitsbouw. De systemen van het bedrijf leveren naast de constructieve ook een bouwfysische prestatie. Directeur Arjan Westra: “Onze systemen worden toegepast in de buitenschil van de gevel; daar waar enerzijds thermisch geïsoleerd dient te worden en anderzijds de belasting van de gevel wordt overgedragen naar de hoofddraagconstructie. Naast systemen voor thermische onderbrekingen worden ook oplossingen aangeboden voor het onderbreken van contactgeluid. Denk hierbij aan trappenhuizen in appartementsgebouwen.”

 


Figuur 1. Aandeel van de verankering in het warmteverlies bij toename van de isolatiedikte.

 

Oplossing voor strengere eisen

“Omdat de eisen die aan de gevel worden gesteld steeds strenger worden, neemt met de huidige oplossingen de isolatiedikte steeds verder toe,” aldus Westra. “Hierdoor neemt het aandeel van het warmteverlies door de verankeringen ook steeds verder toe. De traditionele verankeringen zijn als thermische lekken in de isolatie. Op basis van de huidige eisen leidt dit, afhankelijk van de gekozen verankeringsoplossingen, al gauw tot 20 procent extra isolatiedikte en kan zelfs oplopen tot een verdubbeling van de benodigde dikte. Met de toename van de isolatie-eisen de komende jaren is de tijd gekomen om de impact die verankeringen hebben op de isolatiewaarde niet langer te negeren. Figuur 1 geeft duidelijk weer wat het aandeel van de verankering in het warmteverlies is bij toename van de isolatiedikte.”

 


Figuur 2. Grafische weergave van het temperatuursverloop in een prefab betonnen sandwichwand met thermoanker.

 

“Jaren geleden is Schöck met haar partner Fiberline uit Denemarken gestart met de ontwikkeling van verankeringen gebaseerd op glasvezelcomposiet. We kwam uit op glasvezelcomposiet, omdat de thermische eigenschappen – de geleiding van de temperatuur – substantieel lager liggen dan bij staal. Dat gaat zelfs zover, dat je bij toepassing van dit uiterst sterke en corrosieongevoelige materiaal slechts een geringe thermische verzwakking – circa 3 procent – hebt van de isolatieschil. Revolutionair wanneer je dit vergelijkt met de huidige oplossingen voor gevelconstructies.” Afbeelding 1 illustreert de minimale verstoring van het Thermoanker op het temperatuursverloop in de gevel.

Glasvezelcomposiet

Schöck Thermoanker is een staafvormig element van glasvezelcomposiet. Het is een spin-off, voortkomend uit de ontwikkeling van Combar® glasvezelwapeningsstaven voor betonconstructies. Combar® is sinds 2005 in duizenden projecten in vele verschillende toepassingen verwerkt. Westra: “Denk daarbij aan toepassingen in weg- en waterbouw, elektriciteitscentrales en onderzoekslaboratoria.” Het Thermoanker voor prefab betonnen sandwichwanden is het eerste concrete succes dat beantwoordt aan de ambitie van Schöck om een optimaal constructief thermisch onderbrekingssysteem te kunnen aanbieden voor de geveltechniek. Het anker is internationaal gecertificeerd en heeft het KOMO-certificaat voor de Nederlandse markt. Westra legt uit waarom het Schöck Thermoanker geschikt is voor toepassing bij sandwichwanden: “Je kunt er een sterk verbeterde bouwfysische prestatie mee realiseren ten opzichte van traditionele oplossingen. De isolatiewaarde van het sandwichelement wordt met dit anker fors verbeterd en heeft een besparend effect op het benodigde isolatiemateriaal.”

 

Het materiaal glasvezelcomposiet en de productiemethode kent ook een belangrijke duurzame component wanneer het wordt vergeleken met de winning en productie van staal. De productie vraagt veel minder energie en het product bestaat voor maar liefst 86% uit glas, dat zand als grondstof heeft. Gevolg: een lage CO2-footprint en milieubelasting.

Eenvoud is de kracht

De kracht van het anker zit daarnaast in zijn eenvoud. Door de rechte staaf is het verwerken van het anker in de prefab betonindustrie uiterst simpel. Verder kan met een zeer compact en overzichtelijk leveringsprogramma een groot toepassingsbereik aan sandwichwandconstructies en in de kern geïsoleerde holle wand systemen (zie Figuur 3 en 4) worden afgedekt.

 


Figuur 3. Detail van een prefab betonnen-sandwichwand voor toepassing bij hoogbouw.

 

Een mooi voorbeeld van een succesvolle toepassing van het Thermoanker is het nieuwe distributiecentrum van Primark in Roosendaal (zie Afbeelding 2 en 3). Westra: “Het concept van het Thermoanker heeft ook de potentie toegepast te worden bij verankering van andere materialen, bijvoorbeeld staal. In het huidige stadium van ontwikkeling is het echter belangrijk om nog niet te denken vanuit het product, maar juist uit te gaan van de klantvraag. Samen met de klant zoeken we naar een oplossing met Thermoanker als uitgangspunt. Deze werkwijze, gebaseerd op de principes van co-creatie, past volledig binnen de filosofie van Schöck: onze systemen zorgen ervoor dat we het ene aan het andere verbinden. En eigenlijk doen wij met co-creatie en samenwerkingsvormen in overdrachtelijke zin hetzelfde.”

 


Figuur 4. Detail van een in de kern geïsoleerde holle wand systeem in de kelder.


Dit artikel is verschenen in de Innovatiecatalogus 2017. De Innovatiecatalogus is te downloaden in onze bibliotheek.


Liever een fysiek exemplaar? Bestel het nummer dan los na door contact op te nemen met onze klantenservice via: klantenservice@acquirepublishing.nl


Auteur: Peter BekkeringDit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel