Nieuws

Pas op de plaats voor woningbouw

De stemming onder aannemers in de bouwsector in Nederland blijft ook in het eerste kwartaal van 2017 opperbest. Een iets tegenvallende prognose voor de woningbouw voor dit jaar kan daar weinig aan veranderen, aldus Buildsight.

Volgens de laatste nieuwbouwprognoses van Buildsight zal de woningbouwproductie na twee jaar van uitzonderlijk hoge groei, dit jaar een pas op de plaats maken. Dat het optimisme binnen de bouwsector zich desondanks handhaaft heeft verschillende redenen. Op de eerste plaats komt de woningbouwdip van dit jaar niet onverwacht. In de eerste helft van vorig jaar werden er een stuk minder nieuw te bouwen woningen vergund door de gemeenten in Nederland dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door deze daling zullen er in de eerste helft van dit jaar minder nieuwbouwwoningen opgeleverd worden dan een jaar geleden. Bouwbedrijven hebben hier dus al rekening mee kunnen houden. Ten tweede is de terugval vooral het gevolg van capaciteitsproblemen van boven naar beneden in de bouw- en ontwikkelkolom en niet van een gebrek aan vraag naar nieuwe woningen. Daardoor houden bouwers de moed er goed in. Buildsight-directeur Michel van Eekert vat het als volgt samen: “Om meer woningen te bouwen moet daar vraag naar zijn én moet je de bouwplannen hebben om aan de vraag te voldoen. Aan dat laatste ontbreekt het nu. Terwijl er meer dan voldoende vraag is naar nieuwe woningen.” Aannemers hebben het vertrouwen dat de groei snel terugkeert. Volgens van Eekert is dit terecht: de aantrekkende vergunningverlening in de tweede helft van vorig jaar bewijst dat al. Tot en met 2020 kan daardoor de sprong gemaakt worden naar een woningnieuwbouwproductie van 60 duizend woningen per jaar.Utiliteitsbouw
De goede vooruitzichten voor de middellange termijn beperken zich niet tot de woningbouw. Ook de nieuwbouwprognoses voor de utiliteitsbouw beginnen er beter uit te zien. De voortzetting van de economische groei heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar gezorgd voor een duidelijke toename van de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen voor de marktsector. Hierdoor zal er met name voor de transportsector en de industrie dit jaar meer gebouwd gaan worden. Dat gebeurt dankzij het kapitaal van beleggers weer steeds vaker op commerciële basis. Andere segmenten van de utiliteitsbouw hebben echter nog altijd niet de wind in de rug. Dit geldt voor de hele budgetsector en de stallenbouw. Voor de kantorenbouw wordt het licht aan het eind van de tunnel wel iets feller volgens Buildsight.

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven