Nieuws

Nieuwe aanpak inspectie en reparatie betonnen kunstwerken

De VBR organiseert op 23 september een lunchbijeenkomst rondom het thema risicogestuurd beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Aan het woord komen een aantal experts op het gebied van onderhoud en reparatie. Zo verzorgt Peter Nuiten, directeur van VBR lidbedrijf Rendon en Voorzitter van de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR) de lezing ‘Op een andere manier naar beheer en onderhoud van kijken.'

 

"Betonschade: veel eigenaren van gebouwen of civiele kunstwerken schrikken al als ze dit woord horen. Hoe komt het, hoe moet het gerepareerd worden en wat gaat dat wel niet kosten? Allemaal bekende vragen die vaak worden gehoord maar die niet altijd even relevant hoeven te zijn," vertelt Nuiten over zijn lezing. "Bij mijn aantreden als voorzitter van de VBR heb ik een warm pleidooi gehouden om op een andere manier naar betonreparatie en betononderhoud te gaan kijken. Eén van die andere manieren heeft de afgelopen jaren post gevat bij Rijkswaterstaat: civieltechnische constructies worden steeds meer geïnspecteerd vanuit een risicobenadering. Daarmee krijgen inspecties een extra dimensie omdat niet alleen aard en omvang van gebreken van belang zijn, maar veel meer nog de vraag of het object gebreken vertoont die een risico kunnen betekenen voor de veiligheid, bruikbaarheid of functionaliteit ervan. Begin dit jaar verscheen CUR Aanbeveling 117 waarin aan deze wijze van inspecteren ook aandacht is besteed.

 

Een logische vervolgstap na het risicogestuurd inspecteren van een object, is het - ook weer risicogestuurd - herstellen en beheren ervan. VBR-bedrijven zijn actief betrokken bij projecten waar geheel vanuit deze andere visie wordt gewerkt." 


Andere lezingen zijn ‘Risicogestuurd Beheer & Onderhoud – Meer doen voor hetzelfde geld’- door Ir. Paul Copier, senior adviseur Arcadis Nederland en Onderhoud is geen kostenpost maar een investering in het behoud van het object’ door ing. Erik Smit directeur van VBR-bedrijf Batec bv. Met de lezing Kennis en ervaring verkleinen het risico bij de uitvoering van onderhoud aan kunstwerken’, sluit ing. Ron Nijman, senior projectleider van VBR lidbedrijf Salverda bv. de middag af. 


Informatie

Woensdag 23 september in:
‘Green Village’
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein
Ontvangst vanaf 12 uur.
Lunch 12.30 -13 uur. Einde van de bijeenkomst ca 14.30 uur.

Voor wie?
Beheerders van gemeentelijke en provinciale bruggen en viaducten; Inspectie-, advies- en ingenieursbureaus.


Deelnemen

De kosten incl. lunch bedragen 75 euro (excl. btw). Interesse? Meldt u aan via de website van de VBR: www.vbr.nl.

Deel dit artikel