Nieuws

Orderportefeuille in woon- en utiliteitsbouw vestigt record

De orderportefeuille in de b&u is in september uitgekomen op 10,2 maanden. Dit is het hoogst sinds de metingen gestart zijn. Zowel bij de woningbouw als de utiliteitsbouw zijn de werkvoorraden in september met drie tiende maand gestegen.

In de grond-, water-, en wegenbouw bleef de werkvoorraad nagenoeg gelijk op 6,2 maanden, zo schrijft Bouwformatie. De werkvoorraad in de totale bouw is uitgekomen op 9,1 maanden. Dit is een toename van twee tiende maand ten opzichte van augustus.

Zo’n 65 % van de bouwbedrijven gaf aan geen stagnatie te ondervinden in de hoeveelheid werk. Bedrijven die wel een stagnatie melden, zeggen dat dit vooral wordt veroorzaakt door een tekort aan personeel, materiaal en onderaannemers.

Ruim 60 procent van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, ongeveer drie op de tien bedrijven als groot. Ruim drie op de tien verwachten extra personeel in dienst te nemen, terwijl de overige bedrijven bijna allemaal verwachten dat de personeelsbezetting op gelijk niveau blijft.

Deel dit artikel