Project

Kunstpaviljoen straalt weer als vanouds

Jarenlang werden in Wijlre verzamelde kunstwerken geëxposeerd in een prachtig groene omgeving. In 2001 werd de locatie uitgebreid met de komst van een architectonisch kunstpaviljoen. Echter, het dak was na jaren sterk verouderd en vertoonde lekkageproblemen. Een restauratie om het kunstpaviljoen weer in ere te herstellen kon dan ook niet uitblijven.

Het gedeeltelijk verzonken dak van het hoekige gebouw, bestaande uit beton, glas en staal, vertoonde na jaren lekkageproblemen en indringend vocht. De voegen tussen de dakvlakken, het dak, de buitenmuur, de details en de aansluitingen bij de lichtstraten waren afgedicht met een kit-emulsie. Deze afdichtingen waren sterk verouderd en verkeerden in soms matige tot slechte staat, wat weer resulteerde in lekkages. Naast het verhelpen van de lekkages was het belangrijk dat de authentieke uitstraling van het kunstpaviljoen behouden bleef.

De oplossing 

De aangewezen applicateur voor dit project was Bovitec Bouwchemie BV, al meer dan 25 jaar Triflex-verwerker. Roy Aussems van Bovitec Bouwchemie: Het was belangrijk dat er een passende oplossing kwam die jaren mee kon. Er had gekozen kunnen worden voor een traditionele oplossing middels PU-coating en het opnieuw kitten van dilataties.Maar dit was geen passende oplossing voor de lange termijn.  


Aussems
vervolgt: Het dak had daarnaast een aantal kenmerken waarmee rekening gehouden moest worden bij het kiezen van de juiste oplossing. Zo is het dak van beton, wat ervoor zorgt dat het in de zomer en winter een bepaalde uitzettingscoëfficiënt heeft. Hier moest een passend systeem voor komen dat dieuitzetting kan overnemen. Het was ook erg belangrijk dat de bestaande betonkleur werd geëvenaard, omdat het om een kunstobject gaat. Daarnaast was het, gezien de lekkage, belangrijk dat het gegarandeerd waterdicht zou zijn. Tot slot was het cruciaal dat de passende oplossing in een korte tijd kon worden uitgevoerd, aangeziende opbouw voor een nieuwe expositie al was begonnen.  


Simon Zwart (
business development manager Daken bij Triflex) was nauw betrokken bij het project: Na een bezoek aan het project en het in kaart brengen van het probleem, gaven wij Bovitec Bouwchemie het advies om eerst de bestaande betonafwerking en eventueel de glasafwerking te verwijderen tot de gezonde ondergrond, om ervoor te zorgen dat de Triflex primers perfect hechten aan de ondergrond. Vervolgens adviseerden wij de applicateur het duurzame en volledig gewapend afdichtingssysteem Triflex ProTect, standaard aan te brengen.

Het proces 

Het aanbrengen van het Triflex ProTect-systeem bestaat uit verschillende stappen. Belangrijk was om eerst de ondergrond geheel te reinigen, het oppervlak mechanisch te schuren en het dakvlak te controleren voordat er werd begonnen met het aanbrengen van het systeem. Tijdens de controle bleek het beton op diverse plekken beschadigd. Roy Aussems: “We moesten het beton eerst herstellen om vervolgens de openstaande dilataties en openingen in de ondergrond opnieuw te dichten. Voordat we konden beginnen met het aanbrengen van het Triflex ProTect systeem, kwam Rob Buitenhuis, technisch adviseur bij Triflex, een visuele inspectie doen.  


Na de controle van het dakvlak konden de goten worden afgedicht met Triflex ProDetail. Vervolgens
is er begonnen met het aanbrengen van het Triflex ProTectsysteem. Eerst is een laag Triflex Primer aangebracht, voor de aansluiting en een gegarandeerde hechting aan de ondergrond. Over de Triflex Primer is een laag Triflex ProTect aangebracht. Hierna werd het gehele oppervlak voorzien van het afdichtingsmembraan Triflex Speciaalvlies (PF). Tot slot volgde nog een laag Triflex ProTect om het af te maken. 


Het Triflex ProTect
systeem is standaard geschikt voor dakvlakken inclusief details en voegen. Het is een naadloos, scheuroverbruggend systeem dat flexibel en chemicaliën bestendig is. Het systeem is geschikt voor praktisch elke ondergrond en is koud verwerkbaar. Hierdoor worden de risico’s van brand vermeden. Daarnaast is het Triflex ProTectsysteem bestand tegen weersinvloeden, wortelbestendig (hoogste klasse FLL) en is het verwerkbaar vanaf 0 °C.

Het resultaat 

Na een korte restauratieperiode werd het gebouw eind november 2018 opgeleverd.Het kunstpaviljoen wordt door velen gezien en tot dusver is het haast niemand opgevallen dat het dak volledig gerenoveerd is. Normaal gezien zou dat eerder een belediging zijn, maar in dit geval was het juist een groot compliment, aldus Roy Aussems. 


Dit artikel is verschenen in Stedebouw en Architectuur 03/2019. Lees meer van Stedebouw en Architectuur in onze bibliotheek

 

 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel