Nieuws

Verwarmd fietspad in MKB Innovatie Top 100

Het energieneutrale verwarmde fietspad van Easypath staat in de top 100 van innovaties van Nederland.

Thermopath
De basis van Thermopath wordt gevormd door de Easypath prefab betonnen elementen. Deze zijn ontwikkeld om de meest voorkomende ergernissen van fietsers en wegbeheerders weg te nemen. Denk aan hobbels, scheuren en losliggende tegels door opdrukkende boomwortels. Of slecht bereikbare kabels en leidingen bij geasfalteerde fietspaden, waarbij openbreken de enige remedie is. Door grote prefab betonnen elementen (2,5 en 3 m lang) te ontwikkelen die op een gepatenteerde manier gekoppeld worden, ontstaat een stabiele verharding. Boomwortels krijgen door de gelijkmatige drukverdeling voldoende tegenwicht. Het elementenprincipe zorgt voor een altijd bereikbare ondergrond zonder dure reparatiekosten. Hierdoor wordt aanzienlijk op kosten bespaard indien er onderhoud aan kabels en leidingen in de ondergrond dient te gebeuren. De grote elementen zijn eenvoudig op te nemen en te herplaatsen. Ook kan Thermopath een bijdrage leveren aan de energetische balans van de WKO (warmte-koudeopslag) van gebouwen in de directe omgeving.


Sneeuw, ijzel en bevriezing

Bij sneeuw, ijzel en bevriezing van fietspaden kunnen deze alleen gestrooid worden door kleiner materieel. Hierdoor duurt het langer voordat fietspaden ijs- en sneeuwvrij zijn. Het strooien van fietspaden is voor de wegbeheerder relatief duur. Milieutechnisch gezien is zout belastend voor de omgeving en vanwege het agressieve karakter ook schadelijk voor wegmeubilair en kunstwerken. Door het energieneutraal verwarmen van fietspaden met de betonnen elementen van Thermopath vindt er minder uitstoot van gevaarlijke stoffen, als fijnstof en CO2 plaats. Tevens kan restwarmte en/of rioolwarmte van gebouwen in de directe omgeving gebruikt worden om Thermopath® te verwarmen.

Deel dit artikel