Nieuws

Branche-organisatie: beton steeds duurzamer

De verduurzaming van de Nederlandse betonsector heeft sinds 2012 een grote sprong voorwaarts gemaakt. Dat is vooral te danken aan steeds duurzamer geproduceerd beton en aan een betere samenwerking binnen de sector, schrijft branche-organisatie Betonhuis sector betonmortel in haar brancheverslag.

De totale CO₂-emissie per geproduceerde m3 betonmortel is in 2016 3% lager dan in het jaar daarvoor. Ten opzichte van het referentiejaar 2012 is er zelfs sprake van een reductie van ruim 7%. Wat beton mogelijk maakt, zoals het brancheverslag is getiteld, is opmerkelijk positief van toon. Het verslag baseert zich op een benchmark-onderzoek dat onlangs binnen de betonmortelsector is uitgevoerd. Naast CO2-emissie en het gebruik van secundaire grondstoffen, werd gekeken naar randvoorwaarden als veiligheid van betrokken personeel en efficiëntie binnen de productiecyclus. Over de gehele keten spreekt het verslag van gunstige ontwikkelingen. Zo kregen de meeste chauffeurs in dienst van bij Betonhuis aangesloten bedrijve, rijstijltrainingen. Door deze ontwikkeling kon de CO2-emissie bij de betonmortelproductie (waar transport toe wordt gerekend) met maar liefst 6% worden teruggebracht.

Ketensamenwerking

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgt alleen de impact die het verdient, als we het samen doen”, aldus Paul Ewalds, sectorsecretaris betonmortel. “In 2016 werd daartoe door zeven grote spelers binnen de branche overgegaan op een ketenconvenant. Betrokken partijen zetten zich in om de toepassing en productie van beton in de bouwketen per project te verduurzamen.” Een modulaire benadering van transport is daar een sterk voorbeeld van: tussen de bron van de grondstof en de uiteindelijke afnemer wordt gestreefd naar een optimale inzet van transportmiddelen. Zo kan opnieuw reductie van CO2-emissie worden gerealiseerd en wordt beton duurzamer geproduceerd.

Deel dit artikel