Nieuws

Nieuwe cao betonproductenindustrie

De BFBN (Bond van Fabrikanten van Betonproducten Nederland) is verheugd te melden dat er na ruim anderhalf jaar een nieuwe cao is voor de betonproductenindustrie.

Begin december bereikten de partijen een akkoord en inmiddels is bekend dat de achterbannen van BFBN, FNV, CNV en de Unie de afspraken goedgekeurd hebben. De cao geldt formeel vanaf 1 april 2014 tot 1 april 2017. Afspraken over leeftijdsdagen, werktijdvermindering en duurzame inzetbaarheid gelden vanaf 1 januari 2016.

 

De partijen hebben onder meer afspraken gemaakt over het loon. Zo vindt een eenmalige uitkering plaats van 1,25 procent over het jaarinkomen 2015. Per 1 januari 2016 gaat het loon structureel met 2,5 procent omhoog. Een jaar later, per 1 januari 2017, wordt het loon met 2 procent verhoogd.

 

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over leeftijdsdagen, werktijdvermindering en duurzame inzetbaarheid. De leeftijdsdagen en werktijdvermindering zijn gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Gedurende de looptijd van de cao wordt de mogelijkheid geboden op ondernemingsniveau met vakbonden afspraken te maken over invoering van een persoonlijk budget. Dit budget kan worden besteed aan zaken die de duurzame inzetbaarheid van de werknemer bevorderen (bijvoorbeeld opleiding, sportschool, stoppen met roken programma, etc).

 

De cao wordt aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken. Aan de minister wordt gevraagd de bepalingen in de cao algemeen verbindend te verklaren voor de gehele betonproductenindustrie.

Deel dit artikel