Nieuws

Poëtisch prefab beton

De hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld dient primair de veiligheid: de kans dat de IJssel bij Zwolle overstroomt wordt aanzienlijk verkleind. De geul, die in breedte varieert van 500 tot 1500 meter, fungeert bij extreem hoogwater als een zogenoemde ‘bypass’, zodat de rivier verder stroomafwaarts niet buiten haar oevers treedt.

Als de geul volloopt, zorgt dit voor een tijdelijke verlaging van het peil in de IJssel met 71 centimeter. Een ingrijpende maatregel zonder de aanwezige natuurlijke en agrarische functies geweld aan te doen. Sterker, de civieltechnische oplossing laat volgens de jury van de Betonprijs 2017 zien waar Nederlandse ingenieurs goed in zijn. Het beheersen van ons waterland met oog voor meerdere belanghebbenden. “Zoals vaak in het verleden is gebleken, leidt dit soort ingenieuze constructies tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poëtische betekenis.”De Combinatie IJsselweide, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort (VolkerWessels) en Boskalis, realiseerde in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en naar een ontwerp van ZUS in totaal dertien bruggen, negen stuwen, drie gemalen, een uitwateringssluis en vier doorlaten. Spanbeton leverde de prefab liggers voor de bruggen. De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld heeft in de categorie Natte Waterbouw de Betonprijs 2017 gewonnen. 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven