Artikel

CERO: gecertificeerd cementvrij beton

Beton is wereldwijd de meest toegepaste bouwstof. De cement die in beton als bindmiddel wordt gebruikt, is het meest vervuilende onderdeel en veroorzaakt CO2-uitstoot. Om de milieubelasting (MKI-score) van betonproducten te verlagen wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van duurzamere cementsoorten.

Daarmee scoort Nederlands beton al veel beter dan het buitenlandse beton.Overschakelen naar een alternatief bindmiddel met een zeer lage CO2-footprint is een nóg beter alternatief 


StruykVerwo Infra heeft geïnvesteerd in een techniek die cement vervangt door geopolymeer. De producten zijn verkrijgbaar onder de naam CERO. De daling van de CO2-uitstoot door CERO ten opzichte van de meest vervuilende cementen is tot 70 procent en ten opzichte van meer duurzame cementen bedraagt dit tot circa 35 procent. De milieubelasting (MKI-score) is hiermee sterk verlaagd.  


De productielocatie in Tiel beschikt over een moderne installatie voor de productie van geopolymeerbeton. Diverse steenformaten en standaard tegels (dikte van 6 cm of hoger) zijn leverbaar in CERO cementvrij beton. Deze CERO-producten bestaan altijd uit onderbeton en een deklaag. Het onderbeton wordt geproduceerd op basis van geopolymeerbeton. De deklaag blijft esthetisch onaangepast. Dit betekent dat u de voordelen heeft van een lagere milieubelasting én profiteert van de reikwijdte in kleuren, deklagen en texturen zoals u van ons gewend bent. U bent niet beperkt tot grijs beton. U hoeft dus geen concessies te doen in de uitstraling van het straatbeeld. 

Bewezen technologie 

Geopolymeer is ontwikkeld door SQAPE, een joint venture van moedermaatschappij CRH en RenewiActua. Geopolymeerbeton is een stabiel vormvast materiaal dat er hetzelfde uitziet als cementgebonden, conventioneel beton. Het bestaat uit de natuurlijke toeslagmaterialen zand, grind of andere granulaten, alkaliën, vulstoffen, één of meerdere bindmiddelen als bijvoorbeeld slakken, poederkoolvliegas en/of minerale afvalstoffen en water. StruykVerwo Infra heeft een licentie om geopolymeer bindmiddelen in de betonnen producten te gebruiken.

Certificeerd duurzaam beton 

Geopolymeer beton staat in de top 5 van meest veelbelovende innovaties volgens het Betonakkoord. CERO cementvrij beton is dan ook een belangrijke doorbraak in de verduurzaming van onze betonproducten. En officieel gecertificeerd door Kiwa. Onze betonproducten met een onderbeton vangeopolymeerbeton voldoen onder meer aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN 1338. De samenstelling van het geopolymeerbeton is getoetst op de BRL 5070 en deze voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

Past in circulaire economie 

Voorwaarde voor StruykVerwo Infra is dat betonafval aan het eind van de levensduur opnieuw gebruikt kan worden als betongranulaat in nieuw beton. CERO kan probleemloos worden hergebruikt en toegepast als toeslagmateriaal in nieuw geopolymeer of beton. Dit concludeert internationaal onderzoeksinstituut SGS Intron in haar onafhankelijk onderzoek*. Milieuhygiënische en materiaaltechnische onderzoeksresultaten tonen aan dat geopolymeer granulaat geen negatieve effecten heeft op de kwaliteit van het beton. Bovendien voldoet het geopolymeer granulaat aan de milieuwetgeving en kan het recycling granulaat, verkregen na het breken van cementbeton dan wel geopolymeerbeton, gezamenlijk worden toegepast, zonder dat er sprake is van vervuiling van de keten. Bij toepassing van geopolymeer granulaat als secundaire grondstof blijft de waarde van de grondstof behouden. Met CERO cementvrij beton kunnen opdrachtgevers zich op duurzaamheidsgebied onderscheiden.Dankzij de lage MKI-waarde leidt het tot een versnelling naar een duurzame toekomst.  


*Het rapport van SGS INTRON is te vinden op 
www.SQAPE.nl. 


Dit artikel is verschenen in de Innovatiecatalogus 2020. Lees meer van de Innovatiecatalogus in onze bibliotheekDit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel