Artikel

Zwembad als ideale oplossing voor waterberging

Een vorm van waterberging die snel aan te leggen is, onder elk plein, elke weg of groenstrook mogelijk is en indien nodig: uit elkaar te halen is om elders opnieuw te worden opgebouwd. Dat biedt Trewatin met de Watertable.

Auteur: Naomi Heidinga

Deze kan worden gemaakt voor grote af te koppelen oppervlakten en biedt een zeer grote waterinhoud. Geen wonder dat steeds meer gemeenten voor deze oplossing kiezen met het oog op de klimaatverandering. “Afgelopen jaar zijn zes projecten afgerond en er staan er nog twee op stapel,” aldus directeur Emiel Molenschot. 
 


Het Molenplein in Made ligt open. In het midden een groot gat met daarin de
Watertable, waar de laatste hand aan wordt gelegd. Verderop wordt opnieuw bestraat en er liggen diverse nieuwe rioolbuizen. Achter de omheining staan diverse heren op leeftijd met belangstelling te kijken. Ze hebben het over ‘het zwembad’.  


Directeur Molenschot legt uit hoe het systeem werkt. De waterbergingsoplossing bestaat uit verschillende betonnen tafels. De poten van de tafel, waar ruim een meter tussen zit, kunnen verschillen in hoogte: van 50 centimeter tot maximaal 2 meter. “Dat gaat in stapjes van 25 centimeter.” In Made is in samenspraak met aannemer Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. gekozen voor een hoogte van 1,50 meter. “Hier is tijdens de diverse ontwerpsessies goed over nagedacht aangezien er nog een fontein op de kelder komt.” De kelder kan 300 duizend liter water bergen. De betonnen tafels rusten op prefab betonnen funderingsplaten. “Gemeenten kunnen kiezen voor kleine platen met ruimte ertussen, of de gehele bodem bedekken met betonnen platen. De eerste optie is efficiënter wat betreft materiaal, de tweede is makkelijker in het onderhoud.” 

Aan het zicht onttrokken 

Via rioolbuizen komt overtollig water in de kelder, en vervolgens vloeit het water langzaam terug in de bodem door de ruimtes tussen de wanden. Van het beton is inmiddels weinig meer te zien: aan de buitenkant wordt het door groen (zanddicht en waterdoorlatend) doek aan het zicht onttrokken. Dat voorkomt dat zand de kelder instroomt. Onder het doek zitten de infiltratiematten aan de wanden bevestigd, gemaakt van synthetisch materiaal. “Het is gerecycled materiaal dat is samengeperst tot matten, afkomstig van onder meer autostoelen.” Een goed zandbed als fundering onder de fundatieplaten is in Made voldoende. In veengebieden is wellicht meer nodig, bijvoorbeeld door te kiezen voor een volledig betonnen fundering, in combinatie met een geogrid. 


Per situatie kan worden bezien wat het best past. Qua lengte van de poten, grootte van het oppervlak en de
gronddekking. Het bedrijf wordt het liefst zo vroeg mogelijk in het proces betrokken, zodat ze kunnen meedenken. “We bieden een oplossing in plaats van een product.” 

Schoonmaakgeul 

In Made zaten ze vroeg aan tafel, mede dankzij aannemer Den Ouden.De aannemer verricht voor en met de gemeente Drimmelen het ontwerp en realisatie voor de herinrichting van het Molenplein middels een bouwteam. Samen hebben ze gekeken naar wat nodig was qua infiltratiecapaciteit en draagkracht van de constructie. En hebben ze een oplossing gevonden voor het schoonmaken van de kelder. “We hebben een schoonmaakgoot toegepast, een geul waarin viezigheid achterblijft en zo wordt verzameld. Met het water spoelt immers altijd vuil mee.” Door deze goot schoon te spuiten en het vieze water vervolgens op te zuigen, kan het systeem makkelijk worden gereinigd. “Groot voordeel van de Watertable is dat deze toegankelijk is voor onderhoud. De kelder is manshoog. Voor gemeenten is toegankelijkheid heel belangrijk.” 


De
Watertable is een van de betonnen oplossingen die het bedrijf levert. De waterbucket is een kleinschalige vorm van waterberging, geschikt voor individuele woningen. Daarnaast is er de Hemelwater Afkoppelsteen, waarmee hemelwaterafvoeren eenvoudig bovengronds afgekoppeld kunnen worden. De keuze voor prefab beton hebben ze bewust gemaakt. “Het gaat lang mee en is snel te plaatsen. Voor gemeenten heeft de Watertable meerdere voordelen. Deze is bijvoorbeeld uit elkaar te halen tot losse onderdelen. Stel dat je als gemeente bedenkt dat je na verloop van tijd de tafel liever elders wil plaatsen, dan kan dat makkelijk.”  


Een voordeel ten opzichte van andere systemen is dat de tafel niet heel diep hoeft te liggen. “Bij kunststof
moet je vanwege de draagkracht veel meer ruimte tussen het wegdek en de infiltratiekratten laten. Dat is bij het beton niet nodig, de constructie is sterk genoeg om vrachtverkeer te dragen.” 


Verschillende gemeenten hebben inmiddels voor de oplossing gekozen. “We monitore
n de systemen.Infiltratievoorzieningen staanin de meeste gevallen droog. Slechts in 5 tot 10 procent van de tijd staat er water in de infiltratievoorzieningen, en dan is deze nog minder dan een kwart gevuld.” Heeft een dergelijke kelder dan wel nut? “Het gaat erom dat je bij de hevigebuieneen oplossing biedt. Zodat er geen water in de huizen stroomt. Mocht de verzekering niet uitkeren, dan heb je als gemeente een probleem. De kosten van een kelder middels het Watertable systeem heb je er in zo’n geval makkelijk uit.”

Familiebedrijf 

Molenschot heeft het bedrijf samen met zijn vader en oom. Hij werkt fulltime, zit aan de commerciële kant en organiseert de projecten. Zijn oom doet de boekhouding en werkvoorbereidingen zijn vader adviseert op de achtergrond. “Na mijn studie wilde ik mijn eigen bedrijf opzetten. Mijn vader had al ervaring met dit soort systemen. Samen hebben we dit systeem bedacht en in de markt gezet. Het is altijd de vraag hoe opdrachtgevers reageren, of een concept aanslaat, maar inmiddels hebben we het heel druk.”  


Dit artikel is verschenen in de Innovatiecatalogus 2020. Lees meer van de Innovatiecatalogus in onze bibliotheek

 

Deel dit artikel