Blog

Ontwerpt u als architect al Omgevingswet-proof?

Iedere architect, dus ook u, zal het vanaf begin dit jaar opgevallen zijn: de nieuwe Omgevingswet. Vele artikelen, blogs, seminars, trainingen en opiniestukken zijn er in 2016 verschenen. Uw opdrachtgevers vragen naar uw mening over de nieuwe Omgevingswet. Misschien geeft u al het antwoord: "Het wordt één omgevingsvergunning, één loket en één procedure, dus Eenvoudig Beter.”

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu voegt uiteindelijk 26 wetten in het omgevingsrecht samen tot één Omgevingswet, omdat:

 1. Het huidige omgevingsrecht moet worden vernieuwd. Het recht is niet gericht op ontwikkelingen als regionale verschillen met groei en krimp, duurzame ontwikkeling, maatwerk bij projecten en inspraak bij start van projecten. De balans moet meer liggen bij groei gericht op duurzame ontwikkeling en minder bij te veel zekerheid.
 2. Er is behoefte aan één wet met procedures, planvormen en regels en één instantie als bevoegd gezag. Bij één loket krijgen burgers en bedrijven eerder duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een initiatief. Ook verkort één loket de doorlooptijd van procedures. Eén wet zorgt voor samenhang en integraal beleid. [i]

Wat is de nieuwe Omgevingswet?

U vraagt zich misschien af: “Wat levert de nieuwe Omgevingswet voor Nederland, en in het bijzonder voor u als architect, op?” De volgende feiten over de nieuwe wet zijn op zijn minst indrukwekkend: 

 • Van 26 wetten naar 1.
 • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
 • 1 wet voor de hele leefomgeving.
 • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
 • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan [ii].

Hiermee is de nieuwe Omgevingswet gelijk één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848. De wet maakt het omgevingsrecht in Nederland straks eenvoudiger. Er komt meer vrijheid om zelf initiatief te nemen en de zekerheid van een gezonde leefomgeving [iii].
 

Wat is de invloed van de nieuwe Omgevingswet op uw werkzaamheden?

Maar de allerbelangrijkste vraag voor u als architect van al deze retoriek ‘uit Den Haag’ is:  W elke invloed heeft de nieuwe Omgevingswet op uw werkzaamheden?
 

Voor u betekent de nieuwe Omgevingswet in een notendop:

 1. Een nieuwe Omgevingswet betekent simpelweg nieuwe wetgeving. De invoering van de nieuwe Omgevingswet zal verandering en gewenning betekenen voor gemeentelijke ambtenaren, voor inwoners, voor ondernemers, voor uw opdrachtgevers en voor u. De wet treedt begin 2019 in werking, maar alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn nu al (volop) bezig met de voorbereiding.
 2. Van (project)ontwikkelaars wordt bij nieuwe plannen met bestemmingsplanherzieningen verwacht dat zij in het beginstadium participatie van de omgeving verzorgen en samenwerking zoeken met andere initiatieven in de omgeving. Hierdoor kunnen duurzame kansen beter worden benut en de kwaliteit van de omgeving kan worden verbeterd. De voordelen zijn:
  1. inbreng van lokale kennis, ideeën, visies en belangen;
  2. het vergroten van het draagvlak en acceptatie van besluiten;
  3. het actief betrekken vergroot het vertrouwen in de overheid;
  4. een aanzienlijke tijd- en geldwinst door minder tijdrovende procedures na besluitvorming [iv], en;
  5. voor u als architect een extra kans om u bij opdrachtgevers te onderscheiden met participatie!

Wat de impact van de nieuwe Omgevingswet op uw werkzaamheden als architect zal zijn, is afhankelijk van de kwaliteit en vaardigheden van raadsleden, wethouders en ambtenaren in de gemeenten waar u uw plannen ontwerpt en realiseert.
 

Conclusie

De Omgevingswet zal grote impact hebben op uw werkzaamheden als architect door:  

 1. De invoering van nieuwe wetgeving met veranderingen en gewenning bij alle partijen.
 2. De verwachte participatie van de omgeving door (project)ontwikkelaars in het beginstadium van plannen.

Interessant artikel? Deel het direct met uw netwerk via onderstaande social media buttons.


Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling bij Aranto [v] met een duidelijke visie en een enorme drive. Hij is lid van het expert-team Omgevingswet Tweede Kamerfractie CDA, Twitteraar, blogger, opiniemaker en expert van DuurzaamGebouwd.nl.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel