Nieuws

Klimaatverandering geen issue in Richtlijn Boomveiligheidsregistratie

De veiligheid van het bomenbestand is voor beheerders van openbaar groen een belangrijk onderwerp. Met de nieuwe Richtlijn Boomveiligheidsregistratie kan relevante informatie nu systematisch en uniform worden vastgelegd.

Vanuit verschillende organisaties zijn in het verleden checklists gepubliceerd die boomeigenaren konden gebruiken voor het bijhouden van hun bomenbestand. Een landelijke richtlijn was er echter niet. Het CROW publiceerde daarom dit jaar de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie (BVR). Er is een paar jaar aan gewerkt. De BVR bestaat in feite uit een zorgvuldig opgestelde checklist.
 

Niet bindend

De richtlijn maakt duidelijk aan boombeheerders wat ze minimaal moeten doen om aan de zorgplicht te voldoen. Overigens is de BVR niet bindend. “Boomeigenaren mogen helemaal zelf weten wat ze ermee doen”, aldus Ceciel van Iperen, projectmanager van het CROW. “Je kunt het zien als een verlengstuk van het burgerlijk wetboek, maar het CROW maakt geen wetten.”

 

Afgelopen juli werd Nederland getroffen door een zware zomerstorm. In heel het land vielen bomen om, braken takken af en lag de straat bezaaid met blad. De schade van een storm lijkt in de zomer nog veel omvangrijker dan in de winter. En het lijkt erop dat het steeds vaker steeds harder gaat waaien en regenen. Albert Klein Tank, projectleider klimaatscenario’s bij het KNMI zegt hierover het volgende: “Volgens alle scenario’s die het KNMI vorig jaar heeft uitgebracht voor klimaatverandering in Nederland rond het midden en einde van de eeuw zullen zomerse buien extremer worden in een warmer klimaat. Dit betekent dat de harde windstoten die gepaard gaan met dergelijke buien vaker zullen voorkomen/extremer zullen worden. Er zijn geen aanwijzingen dat grootschalige stormen, zoals die vooral in het najaar en in de winter voorkomen zullen veranderen.”

 

Uitspraken van de rechter

Klimaatverandering was voor het CROW geen reden om aanpassingen te doen in de richtlijn. Ceciel van Iperen: “In de BVR staat niets over het klimaat als zodanig. We hebben wel geconstateerd dat er verschijnselen zijn zoals een zomerstorm waar je slecht rekening mee kunt houden. We kijken daarbij ook naar uitspraken van de rechter. Hoe slechter het bomenbestand wordt onderhouden, hoe eerder een boomeigenaar aansprakelijk kan worden gesteld bij ongelukken.”

 

Hoewel zoals gezegd in de eerste editie van de BVR geen paragraaf is gewijd aan klimaatverandering, sluit dat niet uit dat dit in de toekomst wel gebeurt. “Over een jaar of twee gaan we de richtlijnen opnieuw bekijken en bepalen of er wijzigingen in aangebracht moeten worden. Het zou best kunnen dat we het aspect klimaat er dan alsnog bij gaan betrekken, Want het is absoluut iets wat we in de gaten houden.”Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel