Nieuws

Gekromde liggers voor ovonde

Noordoost Friesland krijgt een nieuwe weg tussen Dokkum en Drachten: De Centrale As. Haitsma Beton is bij de bouw van veel kunstwerken voor deze nieuwe weg betrokken. Het bedrijf levert prefab liggers en randliggers voor bruggen en viaducten, heipalen voor fundatie en betonnen barriers die de verkeersveiligheid verhogen en betonconstructies beschermen. Meest bijzonder zijn echter de gekromde liggers en randliggers voor de ovonde bij Quatrebras. Eind april startte de montage.

De Centrale As wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en is daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied. Daardoor is er minder verkeer op kleinere lokale wegen en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied. Op De Centrale As geldt een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. Provincie Friesland streeft naar een goede landschappelijke inpassing van de weg en aaneengeschakelde natuurgebieden.

Ovonde
De Centrale As kruist ten oosten van Hurdegaryp de nieuwe rondweg Hurdegaryp. Daar komt een ongelijkvloerse ovonde (ovale rotonde). De hoofdweg ligt hier verdiept, waarbij de ovonde op maaiveld niveau aansluit op de nieuwe rondweg. De ovonde wordt gerealiseerd door Bouwcombinatie Nije Daam (Mobilis, Friso Civiel en Van Gelder), die inmiddels de uitvoerder is van het hele midden- en zuidelijk deel van De Centrale As tot de aansluitingen op de Wâldwei.


Gekromde kunstwerken
Bijzonder in de ovonde zijn de twee gekromde kunstwerken, met een boogstraal van 225 meter. Haitsma Beton verzorgde de engineering (cat. 4b), productie, levering en montage. Het Friese bedrijf leverde per kunstwerk zeven gekromde nagespannen liggers met een lengte van circa 21 meter en een gewicht van ongeveer 50 ton. Ook werden vier randliggers en 56 randelementen geleverd. Deze randelementen hebben gemiddeld een lengte en hoogte van circa 2,00 meter. De prefab elementen voldoen aan CUR 100 klasse B1 voor schoon beton.
‘Wij hebben zelf het ontwerp voor de ovonde gemaakt en toen aan Haitsma Beton gevraagd dit in prefab uit te voeren. De keuze voor prefab is ingegeven door de korte voorbereidings- en uitvoeringstijd’, zegt Andre de Vries, hoofduitvoerder Mobilis. ‘De keuze voor Haitsma Beton is gemaakt vanwege de concurrerende prijs en de goede ervaringen die we met dit bedrijf hebben bij andere kunstwerken in De Centrale As.’


Productie en montage
De productie vroeg volgens projectleider Jasper Doornbos speciale aandacht: ‘Gekromde liggers geven qua engineering en productie altijd een leuke extra uitdaging. De kromming in combinatie met het aanbrengen van de naspanning maakt het tot een bijzondere productie. Na de productie zijn de liggers en elementen per as naar de bouwlocatie vervoerd. Hier zijn ze direct na aankomst met behulp van een 250 tons mobiele kraan ingehesen.’
Hoofduitvoerder De Vries vult aan: ‘De liggers zijn aan de bovenzijde langs de randen voorzien van brede sponningen. In de sponningen bevinden zich in de dwarsrichting stekeinden. Na het leggen van de balken wordt er ook nog in de langsrichting wapening in de sponningen gelegd, waarna deze wordt aangestort. Je hebt dan een balkvormige natte knoopverbinding tussen de balken, waardoor de liggers uiteindelijk constructief samenwerken. De bovenzijde behoeft geen extra druklaag. Het asfalt kan direct op de bovenzijde worden aangebracht.’

 

Samenwerking
Volgens de hoofduitvoerder verloopt de samenwerking prima: ‘We werken dan ook voor diverse kunstwerken in De Centrale As al samen met Haitsma Beton. De technologische uitdaging hier is vooral de kromming in de kunstwerken en dan met name de randelementen en bijbehorende verbindingen. Die zie je namelijk vanaf De Centrale As. Het ontwerpteam van het betonbedrijf heeft gelukkig veel ervaring met dit soort projecten en is dus ook in staat om mee te kijken en mee te denken. Voor ons werkt dat erg prettig.’

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven