Nieuws

Rotterdam zit op schema: in 2015 is 42 kilometer aan riool vervangen!

Rotterdam heeft in 2015 42 kilometer aan riool vervangen. Daarmee is de gemeente naar eigen zeggen op schema. In de periode 2011-15 is 190 kilometer aan riolering vernieuwd.

Rotterdamse marathon
Joost Eerdmans, wethouder o.a. Buitenruimte: “In een stad waar bereikbaarheid ondanks alle werkzaamheden voorop staat, is het aanleggen van ‘een tweede Rotterdamse marathon’ aan riool een ware prestatie. Dankzij goede afspraken met partners in de buitenruimte als netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf worden hun werkzaamheden met die van de gemeente gecombineerd en hoeft de straat minder vaak open.” Door het vervangen van oude rioolbuizen houdt Rotterdam een goed functionerend watersysteem en een gezonde en leefbare stad. Maar ook Rotterdammers zelf kunnen een bijdrage leveren aan de wateropgave in de stad. ‘De komende jaren gaan we bewoners actief hierbij betrekken.’


Opgave 2016-2020
In december 2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 4 door de gemeenteraad vastgesteld met daarin de afspraken voor de periode 2016-2020. Om de stad in conditie te houden, moet ook in deze periode 200 kilometer riolering vervangen worden; gemiddeld 40 kilometer per jaar. Deze doelstelling is gebaseerd op de totale lengte van het Rotterdamse rioolstelsel (circa 2.500 kilometer) en een gemiddelde levensduur van riolen van 60 jaar. Daarnaast pakt ze problemen als gevolg van te hoge of te lage grondwaterstanden aan, werkt ze binnen de afvalwaterketen met de waterschappen samen, wordt ingezet op de doorontwikkeling van assetmanagement (risico gestuurd beheer) en werkt en communiceert Rotterdam gebiedsgericht.

 

Droge voeten
In het grotendeels bebouwde en verharde stadscentrum voert de riolering het grootste deel van het hemelwater af. Als het heel hard regent, kunnen de singels en de riolering het water niet altijd tijdig verwerken. Dat kan leiden tot wateroverlast op straat en in kelders en souterrains. Als het riool volstaat, is het mogelijk om water vanuit het riool over te storten naar rivieren en singels. Maar dit gaat ten koste van de waterkwaliteit en de leefbaarheid in de stad en moet daarom door een goed functionerend rioleringsysteem zoveel mogelijk voorkomen worden.

 

Rotterdammers en een robuust watersysteem
Het in stand houden van een sterk en stevig watersysteem doet de gemeente niet alleen. Samen met partners als de drie Rotterdamse waterschappen en Rijkswaterstaat doet zij haar uiterste best om hinder en schade als gevolg van water te voorkomen. Ook bewoners zijn onmisbaar bij de verwerking van het hemelwater in Rotterdam. De komende planperiode wordt daarom geïnvesteerd in het actief betrekken van Rotterdammers om te benadrukken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de wateropgaven van de stad. Zodat de economische bedrijvigheid in de stad tijdens en na hevige neerslag gewoon door gaat en Rotterdammers droge voeten houden.

Deel dit artikel