Nieuws

Verhagen wil meer infra-ambitie zien

"Een export- en doorvoerland moet continu werken aan z'n infrastructuur. Een laagliggende delta moet blijven investeren in waterveiligheid. Maar tot 2028 gebeurt er te weinig nieuws. De Nederlandse overheid investeert niet strategisch in spoor, wegen en kanalen. " Dat stelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

 

Verhagen opende met deze scherpe analyse de speciale bouwkeet die hij heeft neergezet op de stoep van de Tweede Kamer. Doel van de bouwkeet op het Plein in Den Haag is om bouw- en infraondernemers en politici direct met elkaar in contact te brengen. In elf verschillende bijeenkomsten brengt Bouwend Nederland bij ministers en Kamerleden dringende onderwerpen onder de aandacht. De opening stond in het teken van de ontbrekende investeringen in infrastructuur.
 
Verhagen: "Op de infrabegroting voor 2015 en in de planning tot 2028 zie ik te weinig nieuws. Wachten we af? We onderhouden de boel zodat het nog nét kan. Dus economisch herstel betekent dan groeiende files, terwijl ook het spoor overvol raakt en de wachttijden bij sluizen weer stijgen. En ondertussen stijgt de waterspiegel, door klimaatverandering."

 

Te weinig middelen uitgetrokken


"Met de bestaande middelen wordt door Rijkswaterstaat het maximale gedaan, dat wel. Het grotere probleem is echter dat er te weinig middelen worden uitgetrokken. Dat is in de ogen van het kabinet goedkoper dan strategisch investeren. We zetten onze toekomst op het spel. Want we maken strategische investeringen afhankelijk van de voorzichtige begroting anno nu. En dat doen we elk jaar weer."
 
Veilige toekomst
 
Oplossingen zijn er ook, zegt Verhagen: "Het gaat om investeringen. Het gaat om vele miljarden. Hoe garandeert de politiek dat die er komen en in een speciale ‘spaarpot' gaan? Wettelijke normen helpen, ‘harde' politieke afspraken of fondsvorming ook. Maar waterdichte garanties zijn het niet. Het voormalige FES en het huidige Infrastructuurfonds waren pogingen om genoeg te reserveren voor infrastructuur – tot de crisis uitbrak. Dus moet er allereerst iets op een dieper niveau gebeuren. Politici moeten ervan overtuigd zijn dat de veiligheid en toekomst van volgende generaties Nederlanders uiteindelijk belangrijker zijn dan de problemen van vandaag."

 

"Nederland is nog lang niet af! Ook in 2040 willen we een economisch vitale delta zijn. Ook dan moet  het geld voor zorg, onderwijs en veel meer goeds eerst verdiend moeten worden. Dat gebeurt ook dan met export, met economische activiteit en met een goede internationale concurrentiepositie. En goed beschermd tegen het water. Stijgend water houden we niet tegen met bezuinigingen. Droge voeten houden heeft continue aandacht en onderhoud nodig."

 

"Kortom, er moet een lange-termijn politiek commitment zijn. En meer ambitie. Als aan het infra-front niets gebeurt, vernietigen we banen en onze toekomst. Er is nog heel veel te doen. En daarvoor zijn belangrijke politieke beslissingen nodig. Dat is de reden dat we hier op de stoep van de Tweede Kamer staan."


 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel