Nieuws

Betonsector kiest voor een belangenorganisatie

De Cement- en Betonindustrie heeft de ambitie haar krachten te bundelen door middel van het oprichten van één sterke brancheorganisatie waarin de verschillende sectoren hun identiteit behouden en optimaal vertegenwoordigd zijn in de collectieve belangen behartiging.

Op initiatief van de brancheorganisaties: Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Cement&BetonCentrum (C&BC) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) is eind 2016 besloten tot een nieuwe belangenorganisatie voor beton te komen. Inmiddels worden de contouren van de op te richten brancheorganisatie duidelijk.

 

Slagvaardig
“Met het standpunt dat je alleen sneller gaat, maar samen verder komt, beogen de partijen een slagvaardige, efficiënte en dienstverlenende overkoepelende organisatie neer te zetten, met behoud van de verschillende identiteiten”, laat de nieuwe directeur Ron Peters weten.

 

Toegevoegde waarde
Om de belangen van de cement- en beton producerende bedrijven te behartigen wordt in het oprichtingsproces gestreefd naar toegevoegde waarde bij de doelen van elke sectorvereniging. Sommige doelen zijn individueel, binnen een sectorvereniging te verwezenlijken en andere gemeenschappelijke doelen vragen om een effectieve aanpak in de nieuwe organisatie. 

Acht pijlers
In de nieuwe organisatie richt de gezamenlijke aanpak zich op acht pijlers: Belangenbehartiging, Betontechniek en Normen, Promotie en Imago van beton (waaronder duurzaamheid, keurmerk, etc.), Opleiding en Leermiddelen, Arbeidsvoorwaarden, KAM en Veiligheid, Statistiek en Dienstverlening.

 

Stuurgroep
Een stuurgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de verschillende sectorverenigingen, zal de komende periode actief betrokken blijven bij het oprichtingsproces en heeft Ron Peters benoemd tot algemeen directeur van de nieuwe, nog op te richten brancheorganisatie.

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven

Geplaatst door

Trending