Nieuws

Beoordelingsrichtlijn 'Milieuprofielen voor betonnen producten' herzien

Duurzaam aanbesteden, het is de wens van veel opdrachtgevers zoals gemeenten en provincies. Maar hoe controleer je als opdrachtgever dat duurzaamheidsclaims van producenten geen loze woorden zijn, maar dat daadwerkelijk duurzame producten worden toegepast? De Beoordelingsrichtlijn 'Milieuprofielen voor betonnen infraproducten' biedt uitkomst. Deze richtlijn is in december 2019 herzien.

De 60 miljard euro aan goederen en diensten die jaarlijks door alle Nederlandse overheden worden aangeschaft, moeten veel duurzamer worden. Dat hebben verschillende overheidsorganisaties afgesproken in het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Voor de bouw betekent dit dat er alleen duurzame producten mogen worden toegepast, en dat materialen die vrijkomen bij onderhoud en renovatie op nieuw in te zetten zijn. Opdrachtgevers zoals gemeenten en provincies stellen dan ook bestekken op waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 


De herziene versie van de beoordelingsrichtlijn geeft opdrachtgevers de garantie dat ze betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie met betrekking tot duurzaamheid.Op basis van de richtlijn kan een certificaat worden afgegeven. Het certificaat krijg je niet zomaar. De producent van betonnen infraproducten stelt een duurzaamheidsverklaring op met betrekking tot zijn betonnen infraproducten.


Kiwa controleert op de productielocatie of de verklaring correct is opgesteld. Als een producent aan de eisen van de BRL voldoet, ontvangt hij het certificaat. Daardoor hoeven gemeenten niet zelf controles op deze producten uit te voeren en weten ze zeker dat ze duurzame infraproducten krijgen. 

Deel dit artikel