Nieuws

IMBOR verwerkt nu ook rioleringsgegevens

Naast het beheren van groen- en weggegevens, is IMBOR (het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) sinds deze maand uitgebreid met gegevens voor rioleringsbeheer De betrokken partijen denken dat één overkoepelende beheerdatabase voordelen biedt voor planningen en begrotingen.

“Uniformering ondersteunt efficiënt weg-, groen- én rioleringsbeheer”, schrijft kennisplatform CROW. Vanaf 8 december is IMBOR versie 1.1 beschikbaar, met daarin de afspraken over de geografische georiënteerde objectinformatie voor de vakdiscipline rioleringsbeheer. De combinatie met andere IMBOR-disciplines heeft geïntegreerde beheerdatabases tot doel, op basis van uniforme begrippen en indelingen.

Planningen

Dus geen losstaande beheerdatabases en – kaarten meer, met overlappende informatie of verschillende begrippen voor hetzelfde object.  Zo zijn bijvoorbeeld wadi’s, greppels en waterpasserende verhardingen, van belang voor groen-, weg-, water- en rioleringsbeheerders, op één manier opgeslagen, en door elke beheerder te gebruiken in planningen en begrotingen. Geospecialisten, informatiedeskundigen, beheerders openbare ruimte, beleidsmakers en leveranciers van beheersoftware profiteren van het IMBOR als referentie en als basis voor uitwisseling.

 

Samenwerking tussen CROW, RIONED, Geonovum en beheerders CROW en Stichting RIONED hebben IMBOR-Riolering gezamenlijk ontwikkeld. Het IMBOR-Riolering is afgeleid van en direct gekoppeld aan het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Een aantal gemeenten is vanuit een proeftuin al aan de slag met het IMBOR-Riolering als eerste aanzet voor de indeling van hun beheerdatabases. 

Praktische kapstok

Het IMBOR blijkt steeds vaker een praktische ‘kapstok’ en goede referentielijst bij de herziening of uitbreiding van beheerdatabases openbare ruimte. De tabellen en toelichtende teksten van IMBOR-wegen en –groen zijn per direct beschikbaar in de Online Kennismodule IMBOR. Deze kennismodule is toegankelijk voor abonnees van gerelateerde CROW kennismodules. Daarnaast heeft CROW een IMBOR-catalogus ontwikkeld die op de website aangevraagd kan worden. Onder andere softwareleveranciers kunnen deze gebruiken om IMBOR in hun producten te implementeren.



Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel