Nieuws

KpVV: meer samenhang parkeren en ruimtelijke ordening nodig

De tarieven voor parkeren stijgen, waar tegenover staat dat steeds meer gemeenten verlies lijden op het gebied van parkeren. Lege parkeergarages kunnen voorkomen worden door meer aandacht te geven aan de samenhang tussen ruimtelijke ordening en parkeren. Dat stelt het KpVV in een recent rapport.

Verlies lijden op parkeren

In de discussie over winkelleegstand en de dalende omzetten van winkeliers zijn de oplopende parkeertarieven vaak de boosdoener die het winkelplezier van de consument bederven. Tegenover de stijgende tarieven staat het gegeven dat steeds meer gemeenten verlies lijden op parkeren. Vooral parkeergarages staan vaker leeg en gemeenten springen niet langer automatisch bij om de exploitatietekorten te dekken.


Voldoende parkeerplaatsen in binnensteden

Minister Schultz van Haegen (VVD) signaleerde recentelijk nog dat het autogebruik in de steden de afgelopen jaren is afgenomen van 57 naar 47 procent. Het openbaar vervoer wint aan terrein. Behalve deze trend spelen ook andere factoren mee, zoals de afnemende bestedingen van consumenten als gevolg van de economische crisis, het gemeentelijk beleid om auto’s uit de binnensteden te weren en de sterke opkomst van de internetwinkels. Ook zijn er de afgelopen jaren steeds meer parkeergarages bijgebouwd. Feit blijft dat er meer dan ooit voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de binnensteden. Probleem is nog steeds dat er geen rendabele parkeergarages gebouwd kunnen worden die groot genoeg zijn om de piekmomenten op zaterdagmiddag op te vangen.


Lege parkeergarages voorkomen

De lege parkeergarages kunnen voorkomen worden door meer aandacht te geven aan de samenhang tussen ruimtelijke ordening en parkeren, zo blijkt uit een recent rapport van Kennispslatform Verkeer en Vervoer. Het is opmerkelijk dat na ruim 25 jaar beleid voor de compacte stad, de samenhang  tussen beide terreinen niet sterk is. Veel gemeenten gebruiken bij het maken van plannen de parkeerkencijfers van CROW om de parkeerbehoefte te bepalen. Die kencijfers blijken echter niet op alle situaties een passend antwoord te geven. Bouwplannen komen soms niet van de grond vanwege de eis om parkeren volledig op de eigen ontwikkellocaties te realiseren. Die parkeerruimte is in sommige gevallen wel beschikbaar op straat of in parkeergarages. Maatwerk biedt dan uitkomst. Het KpVV-rapport bevat een handig stappenplan om tot een succesvol plan te komen


Attractieve winkelgebieden

Guido Scheerder, adviseur van Goudappel, betoogde onlangs dat parkeren een belangrijke factor is in de aantrekkingskracht van een winkelgebied. Toch moeten de winkeliers er in de eerste plaats zelf voor zorgen om attractief te zijn. En bij het parkeren gaat het niet alleen om de hoogte van tarieven, maar ook om het vinden van vrije parkeerplek en de loopafstand naar de winkels. Een goede analyse van de bezoekers en hun mobiliteitspatronen kan daarbij helpen. Ook een aantrekkelijke openbare ruimte draagt bij aan de toeloop van klanten.

Bron: Platform31
Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel