Nieuws

Nieuwe richtlijn ondersteunt overheden bij veiligheid rondom bomen

Alle boomeigenaren in Nederland moeten, op grond van het Burgerlijk Wetboek voldoende zorg aan hun bomen besteden, zodat anderen daarvan zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. De nieuwe Richtlijn Boomveiligheidsregistratie geeft invulling aan deze ‘zorgplicht’. Zo weten boomeigenaren wat ze minimaal moeten registreren en welke gegevens er tijdens de visuele boomcontrole moeten worden vastgelegd.

De burger merkt er vaak niets van, maar ‘achter de schermen’ waken gemeenten, provincies en andere overheden over onze veiligheid, ook rondom bomen. Regelmatige controles geven inzicht in de veiligheidstoestand van bomen. Als het nodig is worden vervolgens maatregelen uitgevoerd, zoals snoei van takken die risico’s kunnen opleveren. De nieuwe CROW Richtlijn Boomveiligheidsregistratie biedt nu voor het eerst duidelijkheid over de noodzakelijke kenmerken en stappen en ondersteunt zo overheden en hun adviseurs op dit vakgebied.

 

Overzicht

De richtlijn bevat het volledige overzicht van de gegevens die de boomeigenaar minimaal moet registreren. De toepassing van de richtlijn leidt tot meer grip op de veiligheidssituatie van bomen, zodat risicomanagement mogelijk is. Bovendien biedt dit duidelijkheid in de contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor boomveiligheidscontroles. Daarnaast levert het gebruik van de richtlijn een dossier op dat in geval van schades en schadeclaims voor alle partijen de benodigde informatie bevat. Tot slot maakt de afstemming met de Standaard RAW Bepalingen het gebruik van de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie in RAW-contracten mogelijk.

 

De eerste versie van de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie bevat de praktisch werkbare basis waar een groot aantal partijen op wacht. Op basis van de reacties, zowel van de CROW-werkgroep als van gebruikers, zal het gebruik van de richtlijn in de praktijk worden gemonitord.

 

Online beschikbaar

Het bijbehorende Standaard uitwisselingsformaat maakt volledige uitwisselbaarheid mogelijk tussen de digitale inspectiebestanden en beheersystemen. Hierdoor kunnen boombeheerders én -controleurs efficiënt gegevens overdragen. Deze is binnenkort beschikbaar.

 

De Richtlijn Boomveiligheidsregistratie is alleen online beschikbaar in de CROW Online Kennismodule ‘Bomen’: www.crow.nl/KMbomen. Deze kennismodule bestaat ook uit CROW-publicaties 'Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen' en ‘Beplanting en luchtkwaliteit’.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel