Nieuws

Kwaliteitsniveaus openbare ruimte online

CROW heeft alle beeldmeetlatten - waarmee de kwaliteit van de openbare ruimte kan worden gemeten - ondergebracht in de nieuwe Online Kennismodule ‘Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis’. Deze kennismodule bevat alle kennis uit de papieren versie van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte: ruim 200 beeldmeetlatten, meetinstructies en toelichtende teksten. De kennismodule is verder aangevuld met 50 beeldmeetlatten die het mogelijk maken om de kwaliteit van ov-omgevingen (stations en haltes) te meten. Daarnaast introduceert CROW ook de Online Kennismodule Beeldkwaliteit ov-voertuigen.

De ‘Online Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis’ vervangt de eerder uitgebrachte ‘Kwaliteitscatalogus online’ en biedt kennis die bijdraagt aan het succesvol maken van de openbare ruimte. De kennismodule maakt het mogelijk om beeldmeetlatten te downloaden naar Word en PowerPoint voor gebruik in onder andere beleidsdocumenten en schouwformulieren. Ook is het eenvoudig om beeldmeetlatten te zoeken, foto’s in hoge resolutie te downloaden en een persoonlijk dossier aan te maken met CROW-beeldmeetlatten en/of eigen beeldmeetlatten.

Beeldmeetlatten en RAW

Een beeldmeetlat maakt het onderhoudsniveau van objecten meetbaar. De beeldmeetlat beschrijft een kwaliteitscriterium met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen. Het doel van de beeldmeetlatten is tweeledig: het maken en meten van kwaliteitsafspraken, en het communiceren over kwaliteit met verschillende partijen. De beeldmeetlatten (resultaatsbeschrijvingen en de technische bepalingen) zijn in de Standaard RAW Bepalingen 2015 ondergebracht in bestaande RAW-werkcategorieën en bestaande RAW-hoofstukken. Met RAW hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed vast te leggen.

Plus-abonnement: met kostenkengetallen

Naast het Basis-abonnement, introduceert CROW ook een Plus-abonnement. De ‘Online Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Plus’ combineert het Basis-abonnement met de kostenkengetallen beeldkwaliteit: gemiddelde inschrijfprijzen uit een aantal beeldbestekken en richtprijzen gebaseerd op de onderhoudscycli uit ‘Beheerkosten openbare ruimte' (CROW-publicatie 145).

Beeldkwaliteit voor ov-voertuigen

CROW biedt de mogelijkheid om de meest actuele beeldmeetlatten specifiek voor ov-voervoertuigen te meten en te monitoren in de nieuwe Online Kennismodule Beeldkwaliteit ov-voertuigen. De kwaliteit van ov-voertuigen is in deze module hoofdzakelijk beperkt tot de aspecten ‘schoon, heel en veilig’, aangevuld met beeldmeetlatten voor ´snelheid en gemak´ en ´comfort en beleving´. Deze gratis kennismodule is gevuld met kennis van CROW-KpVV.

Abonneren

Abonneren op bovenstaande CROW Online Kennismodules kan via de CROW-website:
- Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis
- Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Plus
- Kennismodule Beeldkwaliteit ov-voertuigen
De CROW-publicatie ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’ (artikelnummer 323) is hier te bestellen.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven