Nieuws

Constructieve kunststofvezels met LCA

CO2-reductie en kostenbesparing hand in hand. Constructieve kunststofvezels zijn aantoonbaar kostenbesparend, duurzaam en CO2-reducerend.

Milieuaspecten zijn steeds vaker relevant bij aanbestedingen. Echter is aantoonbaarheid essentieel. De aantoonbaarheid is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA). Dit is een wetenschappelijk methode om de milieu-impact van producten van winning tot afdanking te analyseren. De milieu-informatie wordt door deskundige bureaus getoetst en gecontroleerd. De constructieve kunststofvezel Concrix® is de enige die beschikt over een LCA en deze vezel is vervolgens voorzien van een MRPI®/EPD-certificaat. Dit dient onder andere als input voor berekeningen in het kader van de CO2-prestatieladder.


Prijsaspecten zijn tevens relevant. Echter lijken CO2-reductie en kostenbesparing met elkaar in strijd te zijn. Maar ook dat is een misvatting. Het wapenen van beton met constructieve kunststofvezels wint dan ook terrein. CO2-reductie en kostenbesparing wordt op meerdere gebieden behaald.

CO2-reductie

Door het staal te vervangen realiseert men een CO2-reductie onder andere op de wapening zelf. De kunststofvezels verspreiden zich evenredig door het betonproduct, waardoor alle hoeken zijn gewapend. Dit voorkomt onder andere transportschade. Door gebruik te maken van kunststofvezels kan men, afhankelijk van de omstandigheden, ook slanker produceren. Dit bespaart grondstoffen hetgeen kan resulteren in CO2-reductie én kostenbesparing.


In het onderstaande tabel zijn de CO2-prestaties van staalvezels en kunststofvezels weergegeven. In de linker tabel betreft het CO2 in kilogrammen en deze zijn vervolgens omgezet in MKI (Milieu Kosten Indicator), te zien in de rechter tabel. De dosering van betreft 35 kg/m3 staal tegenover 4,5 kg/m3 Concrix. De milieukosten zijn meer dan 50% lager bij de constructieve kunststofvezels.


Door het toepassen van kunststofvezels is wapeningsstaal deels of geheel te vervangen. Hierdoor is de productiesnelheid te verhogen. Denk hierbij aan het feit dat betonvlechters minder tot niet ingezet hoeven worden. Dit resulteert in het reduceren van de arbeidskosten.


Kunststofvezels zijn chemisch inert, waardoor er bijvoorbeeld géén betonrot kan optreden en waardoor ook toepassing in zure omgevingen (denk aan stallen e.d.) zeer geschikt is. Daarnaast wordt de kans op plastische krimpscheuren geminimaliseerd. Kunststofvezels worden gemengd in het beton. Er is daardoor geen sprake van afval (zoals bij het knippen van staalmatten meestal wel het geval is).

Constructieve waarde

Vanuit eerdere generaties kunststofvezels was er sprake van ‘krimpvezels’. Echter zijn de ontwikkelingen de afgelopen jaren doorgegaan en tegenwoordig kan men tevens spreken over constructieve kunststofvezels. Dit heeft te maken met de E-module. De Concrix® heeft een hoge E-module (>11 GPa) waardoor het de primaire wapening kan vervangen in bijvoorbeeld prefab betonelementen en infrastructurele projecten, zoals fietspaden en rotondes. Constructief gezien is de basis altijd een statische berekening conform de laatste normen, Eurocode 2.

Toepassingsmogelijkheden

Steeds meer bedrijven zien de grote voordelen van een goede kunststofvezel in en stappen dan ook over. En er worden steeds nieuwe toepassingsmogelijkheden ontdekt. In de infra gaat het met name om betonvloeren, busbanen, fietspaden maar ook rotondes. Op het gebied van prefab betonelementen gaat de markt een stapje verder. Er worden bijvoorbeeld kabelgoten, betontrappen, binnenwanden en gevelelementen gewapend met constructieve kunststofvezels. Convez levert constructieve kunststofvezels en betontechnologisch advies. Zij daagt de markt uit om mogelijkheden te ontdekken, zodat de markt de voordelen kan ervaren. Know-how, begeleiding, testen en statische berekeningen zijn daarbij essentiële randvoorwaarden. 


Voor meer informatie neem gerust contact op: Convez

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven

Geplaatst door

Trending