Nieuws

Den Haag start Netwerk Betonketen

De Gemeente Den Haag heeft het initiatief genomen om een Netwerk Betonketen te starten in de regio, om zo regionale invulling te geven aan de nationale deelname aan het betonakkoord. Op 13 februari vond de eerste informatiebijeenkomst, waarbij verschillende spelers uit de betonketen, van opdrachtgevers en aannemers tot producenten en leveranciers, bij elkaar kwamen.

Na een korte opening van dagvoorzitter Anne Alblas en Hoofd Opdrachtgever Hans Zuurbier, trapte Wilco Verkade van het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag de bijeenkomst af met een toelichting op het Netwerk Betonketen.

Wat houdt het Netwerk Betonketen in? 

Op 10 juli 2018 is het Betonakkoord ondertekend. Hierbij committeren de verschillende actoren in de betonketen, waaronder de gemeente Den Haag, zich aan o.a. samenwerking in de betonketen voor verdere verduurzaming, het reduceren van CO2 uitstoot en het maximaliseren van hergebruik. Om regionaal invulling te geven aan dit akkoord neemt de gemeente Den Haag het initiatief tot het Netwerk Betonketen.

Uitvoeringsprogramma

Voor het Netwerk zal de gemeente een uitvoeringsprogramma opstellen, waarin wordt vastgelegd hoe we tot verbetervoorstellen komen, welke verwachtingen we richting elkaar hebben en wat het netwerk wel en niet inhoudt. Dit uitvoeringsprogramma vormt de basis van een driejarige samenwerking tussen de partijen, begeleid door BouwCirculair, die al voor meerdere gemeentes dergelijke regionale samenwerkingen heeft getrokken en begeleid. De uitgangspunten en wat het netwerk wel en niet inhoudt, werden besproken in de presentatie door Wilco Verkade.

BouwCirculair 

Daaf de Kok van BouwCirculair vervolgde de bijeenkomst met een introductie van BouwCirculair en nam de zaal mee in het belang van circulair bouwen. De focus ligt nu op beton, omdat beton in de bouwkolom de grootste ecologische impact heeft en op dit moment nog een extreem laag percentage (tussen 2 % en 4%) wordt hergebruikt. Hier is nog een grote winst te halen, aldus De Kok.


Vanuit zijn rol als netwerkbegeleider lichtte Daaf de Kok toe wat het Netwerk Betonketen doet. Elke betonketen komt vier keer per jaar bijeen, met daarnaast allerlei ecents zoals Innovatiebijeenkomsten (Innovatiebijeenkomst 2019 vindt plaats op 18 april), een congres in het najaar (10 oktober). Verspreiding van kennis en ervaringen verspredt BouwCirculair via digitale nieuwsbrieven, het tijdschrift BouwCirculair en een website.


Kracht van BouwCirculair is de praktische insteek en de bottom up benadering - vanuit de praktijk werken aan circulaire oplossingen, benarukte De Kok..

Voorstel en vragenronde

Na de twee presentaties volgde een rondje door de zaal, waarbij alle aanwezige organisaties zichzelf voorstelden en aangaven wat hun bijdrage zou kunnen zijn aan het netwerk betonketen en wat zij van anderen nodig zouden hebben.

Samenvattend

Samenvattend viel op dat veel van de aanwezige bedrijven al sterk inzetten op innovatie en duurzaamheid. Wat de meeste bedrijven dan ook aangaven bij te kunnen dragen is ervaring, kennis en de intrinsieke motivatie hieraan bij te dragen. Dit is ook wat de aanwezigen van de anderen nodig hebben: samenwerking, continuïteit en commitment, het delen van kennis, vertrouwen en transparantie, maar ook het tonen van lef op het gebied van duurzaamheid en innovatie, zowel voor de bedrijven als de gemeente. Verder gaven meerdere aanwezigen aan openheid belangrijk te vinden: dat bedrijven weten wat de behoefte is van de gemeente en dat gemeente op de hoogte is van wat er in de markt speelt en wat bedrijven kunnen bieden.

Hoe nu verder?

Het was een vruchtbare en leerzame eerste informatiebijeenkomst Netwerk Betonketen. De verschillende actoren uit de keten hebben kennis kunnen maken en kennis kunnen delen. Op korte termijn zullen alle aanwezigen het uitvoeringsdocument ontvangen en zal iedereen worden uitgenodigd deze te ondertekenen en zich aan te sluiten bij het Netwerk Betonketen, met de intentie de komende drie jaar samen te werken om de betonketen te verduurzamen.Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel