Nieuws

Richtlijn boomveiligheid

Crow ontwikkelt de landelijke Richtlijn boomveiligheidsregistratie, die tot doel heeft de risico's rond bomen te beperken. Op dit moment werkt een vertegenwoordiging van softwareleveranciers aan het 'Standaard uitwisselingsformaat’ voor de digitale toepassing van deze richtlijn. Hierdoor kunnen boombeheerders en controleurs bij het uitbrengen hiervan direct aan de slag met de inspectie- en beheersoftware. De inhoudelijke richtlijn en het bijbehorende datamodel worden samen uitgebracht en verschijnen naar verwachting rond de zomer.


Alle boomeigenaren in Nederland moeten, op grond van het BW boek 6 artikel 162, voldoende zorg aan hun bomen besteden, zodat anderen daarvan zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. De Richtlijn boomveiligheidsregistratie geeft invulling aan deze ‘zorgplicht’, zodat boomeigenaren weten wat ze minimaal moeten registreren en welke gegevens er tijdens de visuele boomcontrole minimaal moeten worden vastgelegd.

Optimaal gebruik in dagelijkse praktijik

De Bomenwacht Nederland heeft de nadelen van het ontbreken van deze eenduidigheid bij Crow aangekaart, waarna een Crow-werkgroep van beleidsmakers, opdrachtgevers en opdrachtnemers deze is gaan ontwikkelen. Omdat de werkgroep de praktische toepassing van de richtlijn belangrijk acht, wordt nu de laatste hand gelegd aan het ‘Standaard Uitwisselingsformaat’ voor de boomcontrole. Door de wisselwerking tussen inhoud en datamodel kan de richtlijn in deze laatste fase worden aangescherpt voor optimaal gebruik in de dagelijkse praktijk.

Voordelen

De Richtlijn boomveiligheidsregistratie heeft voordelen voor opdrachtgevers én opdrachtnemers:
- Is de basis voor eenduidige aanvragen en opdrachten voor inventarisatie en controle.
- Biedt zekerheid dat de inventarisatie de juiste informatie oplevert voor de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Biedt volledige uitwisselbaarheid van data van inspectiebestanden en beheersystemen.
- Ondersteunt bij de opbouw van een dossier voor de efficiënte behandeling van schadeclaims.

Daarnaast wordt de inhoud van de Richtlijn boomveiligheidsregistratie afgestemd met de Standaard RAW Bepalingen.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel