Nieuws

Parkstad Limburg voorzien van prefab volstortliggers

Consolis Spanbeton levert voorgespannen prefab volstortliggers en railbalkliggers voor verschillende kunstwerken project buitenring Parkstad in Limburg.

Eén van de grote infrastructurele werken waaraan de provincie werkt, is de buitenring rondom de stadregio Parkstad in Limburg. Dit project omvat een 26 kilometer lange weg met een uitgebreide civiele scope die uit 39 kunstwerken en ruim 5,5 kilometer geluidsschermen bestaat. Consolis Spanbeton uit Koudekerk aan den Rijn leverde hiervoor de prefab liggers voor de kunstwerken, waarbij de pijlerbalken inwendig zijn geformeerd met natteknoopconstructies.


Per 30 september wordt het turboverkeersplein voor de aansluiting met de A76 in gebruik genomen, waarvoor Consolis Spanbeton eveneens de liggers prefabriceerde. De oplevering van dit verkeersplein is anderhalf jaar eerder dan gepland. Op zondag 1 september jl. is de buitenring officieus geopend en wordt eind september in gebruik genomen. 

Betere aansluiting 


De nieuwe buitenring rondom Parkstad Limburg is bedoeld om de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Beekdaelen beter aan te laten sluiten met nationale en internationale wegen. Daarnaast zorgt deze weg voor een ontlasting van de verschillende kernen die eerder veel last hadden van doorgaand verkeer. Daardoor ontstaat er een verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Na een lange procedureslag en schorsing van het Provinciaal Inpassingsplan, startte dit omvangrijke infrastructurele project in 2014 vooruitlopend op een definitieve goedkeuring door de Raad van State met het aanleggen van twee wegvakken.


In maart 2015 volgde het besluit van de Raad van State dat de gehele buitenring mocht worden aangelegd. Provincie Limburg gaf het consortium VOF BPL, een combinatie van BESIX Nederland, Boskalis en Rasenberg Infra (nu Strukton) de opdracht om 26 kilometer wegdek, 25 geluidswallen en 43 kunstwerken te realiseren, waarvan 3 spoorwegviaducten. Voor de bouwcombinatie BPL heeft Pieters Bouwtechniek samen met ingenieursbureau ipv Delft de infrastructurele kunstwerken ontworpen en berekend, de spoorviaducten zijn berekend door Wagemaker. Dit zijn bruggen, viaducten, tunnels en een ecoduct die het verkeer van auto’s, fietsers, voetgangers en fauna ongelijkvloers kruisen.

Ingebruikname

Op zondag 1 september jl. is de buitenring onder het toeziend oog van 3500 mensen officieel door gouverneur Bovens, verantwoordelijk gedeputeerde Mackus, HID Zuid Nederland van Rijkswaterstaat mevrouw Beuting, de vertegenwoordiger van de regio Parkstad wethouder Claassens en alle burgemeesters van de betrokken gemeenten geopend. Een periode van circa vijftien jaar voorbereiding en bouwen van deze weg is hiermee feestelijk afgesloten.

 

Deel dit artikel