Project

Lijnenspel en reliëf - Ecoduct Zwaluwenberg

Als onderdeel van de ecologische kwaliteitsverbetering van de Utrechtse Heuvelrug wordt in opdracht van de Provincie Noord-Holland een ecoduct over de N417 tussen Utrecht en Hilversum gerealiseerd. De landhoofden hiervan kenmerken zich door hun schuine plaatsing, waarbij de betonnen wand door architect Clim Sorée van Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten, werd voorzien van een natuurreliëf in verschillende formaten. Om binnen de constructieve randvoorwaarden toch een maximaal reliëfeffect te realiseren, werd gebruik gemaakt van NOEliner van NOE-Betonvormgeving.


Natuurlijke inpassing

Om zo veel mogelijk dieren uit de omgeving met het ecoduct te kunnen bedienen, wordt voor het ecoduct ingezet op een bos/heide-biotoop. Daarbij zijn voor een optimaal functionerend ecoduct voldoende beschutting, voldoende breedte en minimale verstoring door licht en geluid van belang. Voor fietsers, wandelaars en ruiters dient het ecoduct daarnaast als recreatieve oversteek. Voor deze groep gebruikers spelen een aantrekkelijke uitvoering en sociale veiligheid een belangrijke rol. Tenslotte moest bij het ontwerp van het ecoduct ook rekening worden gehouden met een overtuigende scheiding, zowel fysiek als visueel, tussen de ecologische en de recreatieve verbinding op het ecoduct. Voor de plaatsing in het landschap is gekozen voor een schuin geplaatste variant ten opzichte van de Utrechtseweg. Alhoewel een haakse uitvoering de weg het meest efficiënt overkluist, ontstaat er daardoor een knik in de ecologische corridor en zijn de zichtlijnen beperkt. Omdat visuele barrières belemmerend kunnen werken voor het functioneren van het ecoduct, is er uiteindelijk gekozen voor een schuine overkluizing van de Utrechtseweg.
 

Grafisch spel van elementen

Het landhoofd van het ecoduct wordt gekenmerkt door een schuine wand die de weggebruiker een ruim beeld geeft. Op de wand is een print aange-bracht in de vorm van een grafisch spel van eikenbladeren en eikels. De fraaie vorm van het eikenblad wordt uitvergroot op de zijkant van het ecoduct. De grafische print is gestileerd en heeft een eenvoudige en duidelijke lijnvoering. De dikte van de lijnvoering varieert, waardoor de indruk ontstaat alsof de lijnen met een kalligrafeerpen op de landhoofden zijn aangebracht. Door de afbeeldingen op de landhoofden te draaien, ontstaat bovendien een zeer afwisselend, non-repetitief beeld dat tegelijkertijd rustig oogt. Om de vlakke landhoofden een extra dimensie te geven, is er gekozen om deze van glad, naturel beton te maken waar de grafische print ingedrukt lijkt te zijn. De print is daarbij voorzien van een reliëf dat voor een extra dieptewerking zorgt.
 

NOEliner structuurmatten

Omdat het reliëf uit constructief oogpunt maar een zeer beperkte diepte mocht hebben en toch vol-doende contrast moest opleveren, heeft NOE-Betonvormgeving voorgesteld om voor dit ontwerp het product NOEliner Zand als basismateriaal te gebruiken. Deze structuurmat heeft een dikte van slechts 1,8 mm en wordt veelvuldig toegepast als antislipstructuur. Daarnaast leent het product zich bij uitstek voor het bereiken van een maximaal contrast met een minimale diepte. NOE-Betonvormgeving beschikt over mogelijkheden om NOEliner CNC-gestuurd te snijplotten in grote afmetingen. Op basis van een door de architect toegeleverd lijnbestand is de figuratie zo eco-nomisch mogelijk “ingenest”. De diverse grillige banen zijn gesnijplot uit NOEliner Zand, dat vooraf was voorzien van een zelfklevende laag met schutvel. Voor een juiste positionering van de in totaal 29 bladeren en eikels op de diverse elementen is er voor elk van de 6 verschillende figuurtypen een stevig sjabloon gemaakt met daarop een aantal pas-punten. Hiermee kon prefab betonproducent Strukton Prefab Beton uit Maarssen, de figuratie op de gelakte houten malbodems exact aftekenen. Vervolgens werden de toegeleverde en gecodeerde NOEliner banen eenvoudig als stickers aangebracht en na het storten weer even zo eenvoudig verwijderd en gewisseld voor een volgende figuratie.

Deel dit artikel