Vacature

IPO-medewerker B Mobiliteit en milieu

Het Interprovinciaal Overleg is op zoek naar een mederwerker B Mobiliteit en Milieu. Het gaat om een functie van 36 uur per week.

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk-economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Jouw opdracht

Je bent in staat om onder verantwoordelijkheid van een programmamanager zelfstandig te opereren in beleidsopgaves binnen brede provinciale kerntaken. Je begint met opdrachten op het snijvlak van Mobiliteit en Milieu. Vanuit jouw affiniteit met deze beleidsvelden excelleer je in organiserend vermogen om te komen tot bestuurlijk relevante agenda’s zonder jezelf in de inhoud te verliezen. Een agenda waarin je stuurt op belangenbehartiging, kennisdeling en beleidsadvisering en je zorgt voor een projectmatige aanpak om dit te realiseren. Jij bent de schakel tussen de provinciale (ambtelijke en bestuurlijke) achterban én ‘Den Haag’. Je weet daarnaast bestuurders goed te adviseren zodat zij optimaal in de rol van IPO-vertegenwoordiger kunnen acteren.


Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat jij met je leidinggevende regelmatig afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken.


Vanuit de huidige prioriteitstelling bestaat jouw startopdracht uit twee de opgaven, een opgave Veilige Leefomgeving (0,7 fte), binnen het programma Milieu, Toezicht en Handhaving en Verkeersveiligheid (0,3 fte), binnen het programma Mobiliteit. De werkzaamheden omvatten:

 • Beleidsopgave Verkeersveiligheid (programma Mobiliteit) 

Nul verkeersdoden in 2030 dat is de ambitie die medeoverheden hebben uit- en afgesproken. Dit is afgesproken in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030). Deze visie heeft hoge ambities die zijn vastgelegd in het startakkoord SPV2030.


Op basis van risicoanalyses uit 2019 wordt er gewerkt aan regionale verkeersveiligheidsplannen. Provincies hebben in deze aanpak een prominente rol. Jij gaat je vooral gericht bezig houden met belangenbehartiging, strategische advisering en programmaleiding en zorgt dat de afspraken uit het startakkoord worden nagekomen. Om dit te realiseren sta je in nauw contact met het Rijk, de VNG en de vervoerregio’s. In 2020 worden met deze partners verdere afspraken gemaakt over de financiering van dit alles.


Je werkt aan deze opdracht samen met een collega, die beschikt over inhoudelijke kennis van de opgave Verkeersveiligheid en die zorgt voor de coördinatie en monitoring van deze opgave tussen de provincies. Samen leggen jullie de verbinding tussen de ‘Haagse agenda’ en de agenda van de regionale verbanden van provincies op het gebied van verkeersveiligheid.

 • Beleidsopgave Veilige Leefomgeving (programma Milieu, Toezicht en Handhaving) 

Als Wabo bevoegd gezag en verantwoordelijk voor complexe risicovolle bedrijven (zgn. Brzobedrijven) zetten de gezamenlijke provincies zich in op een excellente uitvoering van de VTH-taken. Daarbij richten provincies zich op een integrale aanpak van het thema omgevingsveiligheid. Uitgangspunt van de gezamenlijke provincies is een voortdurende verbetering van het VTH-stelsel vanuit het principe :  het stelsel staat als een huis en is geen punt van discussie.


Jouw inzet richt zich op de rol van met name belangenbehartiger, strategische adviseur en programmaleider, die organiseert, agendeert en stuurt op de realisatie van de ambities van de gezamenlijke provincies op het programma omgevingsveiligheid. Je weet de bestuurlijke agenda op dit programma met de juiste insteek in te richten gevoed vanuit de inhoudelijke deskundigheid van de provincies en zes Brzo Omgevingsdiensten. Daarop aansluitend weet je in samenspel met o.a. de VNG de ambtelijke en bestuurlijke agenda met het Rijk te organiseren en te vormen naar de agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 van het Rijk en de decentrale overheden. Een agenda die zowel recht doet aan het zekeren en door ontwikkelen van Omgevingsveiligheid in brede zin, maar ook ruimte moet bieden aan nieuwe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van milieu en veiligheid.

Wat breng jij mee? 

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een bestuurlijk en ambtelijk complexe omgeving;
 • Je hebt basiskennis van de beleidsvelden Water, Ruimte, Landbouw, Natuur en Milieu;
 • Je hebt daarnaast een brede interesse in de fysieke leefomgeving waarbij je (duurzaam) inzetbaar bent binnen meerdere IPO beleidsopgaven;
 • Je kan complexe dossiers snel eigen maken;
 • Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden specifiek op het gebied van bestuursadvisering;
 • Je bent bekend met besluitvormingsprocessen en weet deze, waar nodig, efficiënt te benutten;
 • Je hebt bewezen in staat te zijn om vlot een netwerk op te bouwen;
 • Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
 • Je herkent je in de IPO kenbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie

Wat bieden wij

 • het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 • functie IPO Medewerker B: verdienniveau van de opdracht is schaal 12 maximaal
  € 5.541,52 bruto bij een fulltime dienstverband;
 • Een ABP-pensioen;
 • Een studiebudget van €5000 per vijf jaar;
 • Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Een groot en interessant netwerk;
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
 • Alle ruimte voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum

Context

Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. 


Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar zijn binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet. De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies adequaat voor te bereiden en te realiseren.

Werken aan opgaven

Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de zogeheten Kerntaken Kompas 2020 (https://ipo.nl/beleidsvelden/bestuur/de-provincie-van-de-toekomst) en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma Energietransitie. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO bestuur is, namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende beleidsopgaves.

Reageren

Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie voor 13 december 2019 tegemoet via de sollicitatiebutton

Informatie 

Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met de teammanager Ad Nederlof (0653587686).Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel